Partner: Objekat:  Lokacija:  Materijali:
Adam Co d.o.o. specijalne niskonoseće prikolice Gračanica limovi, profili, nosači
Arting invest doo stambena zgrada Banja Luka betonski celik
Brčko gas d.o.o. hotel Istočno Sarajevo Brško betonski čelik, aluminijum
Buk promet d.o.o. autobuska stanica Bijeljina Bijeljina betonski čelik, cijevi, nosači , profili
Čekić d.o.o. konstrukcija izvoz za zemlje EU Gradiška nosači, cijevi, limovi, profili
Ćosić promex d.o.o. prelivna stanica SP420 Usora limovi
Dis eurostandard d.o.o. regali izvoz za zemlje EU Prnjavor limovi, cijevi
Domoinvest d.o.o. Sportska dvorana Bihać Bihać betonski čelik, nosači
Enikon mont doo silosi Alumina Zvornik limovi, profilna roba
GP Krajina a.d. Podzemne garaže Banja Luka betonski čelik
GP Krajina a.d. Ruski Hram Banja Luka betonski čelik
Herc gradnja d.o.o. Zatvor Bijeljina Trebinje Betonski čelik, nosači, profili, cijevi
Herc gradnja d.o.o. stambena zgrada Trebinje betonski čelik
Herc gradnja d.o.o. Unitrejd Ivanica Trebinje betonski čelik
Kovina inženjering d.o.o. stadion Visoko Visoko cijevi
Krivaja Metali d.o.o. Toplana Zenica Zavidovići Limovi, cijevi, nosači
Krivaja Metali d.o.o. konstrukcija izvoz za zemlje EU Zavidovići limovi, cijevi, profilna roba
Limoplast d.o.o. kontejneri Holandija Gradačac limovi
Lukic invest doo stambena zgrada Banja Luka betonski celik
Monting energetika d.o.o. Pješački most Podgorica Bileća cijevi
Monting energetika d.o.o. platforma za helikotere Bileća nosači, cijevi
Monting energetika d.o.o. kontrola naplate Mateševo Bileća limovi, cijevi
Monting energetika d.o.o. kontrola naplate Smokovac Bileća limovi, cijevi, profilna roba
Monting energetika d.o.o. dvorana  Gacko Bileća limovi, nosači, profilna roba, cijevi
Niskogradnja doo Laktasi stambena zgrada Banja Luka betonski celik
Proda mont doo Sportska dvorana Doboj Doboj cijevi, profilna roba
RM LH d.o.o. Protuteg izvoz za zemlje EU Zenica limovi, aluminijum
Partner: Objekat:  Lokacija:  Materijali:
Adam Co d.o.o. specijalne niskonoseće prikolice Gračanica limovi, profili, nosači
Buk promet d.o.o. autobuska stanica Bijeljina Bijeljina betonski čelik, cijevi, nosači , profili
Čekić d.o.o. konstrukcija izvoz za zemlje EU Gradiška nosači, cijevi, limovi, profili
Ćosić promex d.o.o. prelivna stanica SP420 Usora limovi
Brčko gas d.o.o. hotel Istočno Sarajevo Brško betonski čelik, aluminijum
Dis eurostandard d.o.o. regali izvoz za zemlje EU Prnjavor limovi, cijevi
Domoinvest d.o.o. Sportska dvorana Bihać Bihać betonski čelik, nosači
Enikon mont doo silosi Alumina Zvornik limovi, profilna roba
GP Krajina a.d. Podzemne garaže Banja Luka betonski čelik
GP Krajina a.d. Ruski Hram Banja Luka betonski čelik
Herc gradnja d.o.o. Zatvor Bijeljina Trebinje Betonski čelik, nosači, profili, cijevi
Herc gradnja d.o.o. stambena zgrada Trebinje betonski čelik
Herc gradnja d.o.o. Unitrejd Ivanica Trebinje betonski čelik
Kovina inženjering d.o.o. stadion Visoko Visoko cijevi
Krivaja Metali d.o.o. Toplana Zenica Zavidovići Limovi, cijevi, nosači
Krivaja Metali d.o.o. konstrukcija izvoz za zemlje EU Zavidovići limovi, cijevi, profilna roba
Limoplast d.o.o. kontejneri Holandija Gradačac limovi
Lukic invest doo stambena zgrada Banja Luka betonski celik
Monting energetika d.o.o. Pješački most Podgorica Bileća cijevi
Monting energetika d.o.o. platforma za helikotere Bileća nosači, cijevi
Monting energetika d.o.o. kontrola naplate Mateševo Bileća limovi, cijevi
Monting energetika d.o.o. kontrola naplate Smokovac Bileća limovi, cijevi, profilna roba
Monting energetika d.o.o. dvorana  Gacko Bileća limovi, nosači, profilna roba, cijevi
Niskogradnja doo Laktasi stambena zgrada Banja Luka betonski celik
Proda mont doo Sportska dvorana Doboj Doboj cijevi, profilna roba
RM LH d.o.o. Protuteg izvoz za zemlje EU Zenica limovi, aluminijum
Arting invest doo stambena zgrada  Banja Luka  betonski celik
POŠALJI UPIT